Türkoğlu’ndan Bomba Gibi Soru Önergeleri…

0
150

Osmaniye Milletvekili H.Hüseyin TÜRKOĞLU’nun Türkiye ve Dış Politika hakkında gündem yaratacak, Her Türk Vatandaşının kafasını meşgul eden, 5 adet soru önergesini Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi EKER tarafından ayrı ayrı cevaplandırılması istemiyle, TBMM yazılı olarak verdiği bildirildi.
MHP Osmaniye Milletvekili Türkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada; Osmaniye İlinde bu güne kadar Kamu yatırımlarını, yerfıstığı üreticisinin sorunlarını, Suriye’de yatırım yapan sanayici ve işadamlarının durumunu, Büyük Ortadoğu projesi yada genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika projesi Eş Başkanlığının açılımını ve asimilasyon politikalarını tamamen bitirmeye karalıyız denilmesinin arkasında neler olduğunu, soru önergesi olarak TBMM sunup cevaplanmasını talep etti.
5 adet verilen Soru Önergesinde şu sorular bulunuyor:
1- Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ’ın cevaplamasını istediği “Osmaniye İlinin geriye dönük olarak son 15 yılında,Toplam kamu yatırımları içinde hangi oranda ve ne miktarda yatırım aldığının, yıllar itibari ile ve güncel döviz (ABD doları) bazında hesaplanarak bildirilmesi”
2- Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın M.Mehdi EKER’in cevaplamasını istediği Türk tarımının kendine özgü ürünlerinden olan yerfıstığının dünyada en önde gelen üreticilerinden biri Türkiye’dir ve bu üretimin en önemli kısmı Osmaniye ilinde gerçekleşmektedir. Ancak, son yıllarda izlenen tarım politikaları, mazot, gübre ve ilaç gibi girdilerdeki yüksek artışlar ve ürün fiyatının düşük olması sebebiyle çiftçi üretimden vazgeçmekte ve yerfıstığı ekimi, üretimi azalan bir seyir izlemektedir,
Soru : Bu kapsamda yerfıstığı üretiminin artmasını ve yerfıstığı üreticisinin sorunlarını çözmeye, refahını yükseltmeye dönük bir plan, program yada projeniz var mıdır?
3- Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın cevaplamasını istediği “Hükümetinizce, Suriye’ de sizin politikalarınıza güvenerek yatırım yapmış, ikili ilişkilerin bozulmasıyla işleri sekteye uğramış sanayici ve işadamlarının bu durumlarının ve zararlarının telafi edilmesine yönelik önlemler alınması düşünülmekte midir? Bu önlemler neler olacaktır?”
4- Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın cevaplamasını istediği, Başbakan olarak görev yaptığınız 58 ve 59. cu Hükümet dönemleri ile halen devam ettiğiniz 61. ci Hükümet döneminde bir çok toplantı, mülakat ve beyanatınızda “Büyük Ortadoğu projesi yada genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika projesi” nin eş başkanı olduğunuzu ifade etmektesiniz.
a) Anılan proje kimler tarafından hazırlanmıştır, içeriğinde neler vardır? eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice’ ın bir mülakatta belirttiği gibi “Bu proje kapsamında bazı ülkelerin sınırlarının değişebileceği, bu ülkelerin arasında, Türkiye’ nin de bulunduğu” hususu doğru mudur?
b) Zikrettiğiniz eş başkanlık vazifesi, Devletimiz tarafından imzalanmış bir antlaşmadan mı kaynaklanmaktadır? Eğer öyleyse, bu antlaşma hangi antlaşmadır? Usulüne göre yürürlüğe girmiş midir?
c) Eğer herhangi bir antlaşma yok ise Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına Türk Milleti ve TBMM dışında hangi makam, mevkii, kuruluş vazife, unvan ve sıfat verebilir?
5-08 Temmuz 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda okumuş olduğunuz 61.nci Hükümet programını içeren kitapçığın 16. sayfasının ilk paragrafında “…tüm asimilasyon politikalarını tamamen bitirmeye karalıyız” ifadelerine yer verilmiştir.
Sosyolojik olarak “Asimilasyon, farklı kökenlerden gelen azınlıkları veya etnik grupları, bunların kültür birikimlerini, kimliklerini baskın doku ve yapı içinde eriterek yok etme” anlamındadır. Kitapçıktaki ifadelerden, azınlık yada farklı etnik grupların bir politika çerçevesinde asimilasyona tabi tutulduğu anlaşılmaktadır.
Türk Devletinin Başbakanı olarak Devletin bütün kurum, kuruluş, belgeler ve arşivleri emrinizde olduğuna göre;
 
a) Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde tespit ettiğiniz bir asimilasyon politikası varmıdır? Buna ilişkin bilgi ve belgeler nelerdir.
b) Asimilasyona uğramış olan azınlık yada etnik gruplar hangileridir?
c) Asimilasyona uğradıktan sonra bu etnik gruplar kültür birikimlerinden ve kimliklerinden neler kaybetmişlerdir?