KADİRLİ İLE İLGİLİ KÜLTÜR VARLIĞI TESCİLİ KARARI VERİLDİ

0
505

18 Ağustos 2023 tarihli ve 32283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ileKadirli İlçesi, Dere Mahallesi’nde bulunan ve tescil edilen bir yapının taşınmaz kültür varlığı olarak resmi olarak tescil edildiği duyuruldu. Hatay İli’ne bağlı Kadirli İlçesi’nde yer alan bu özel yapının 248 ada 60 numaralı parselde bulunduğu ve Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 28 Ocak 2015 tarihli ve 4619 sayılı kararla 1. ve 3. derece arkeolojik sit olarak tescil edildiği belirtildi. Kararın geçerli olduğu 1 yıl süre zarfının, Kurulunun 27 Nisan 2022 tarihli ve 2169 sayılı kararı ile bir yıl daha uzatıldığı açıklandı. Kararın ardından yapılan görüşmeler, incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda, söz konusu yapının 2863 sayılı Kanun’un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olduğu kanıtlandı. Bu doğrultuda, aynı Kanun’un 7. Maddesi uyarınca, yapının 3. derece arkeolojik sit sınırları içinde yer aldığı ve özel mülkiyete ait olduğu tescil edildi. Kararda ayrıca, yapı grubunun 2. Grup olarak belirlendiği ve kararın eki olan tescil fişi ile ölçekli korunma alanı tescil haritasının uygun olduğuna karar verildiği ifade edildi. Buna göre, Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan bu kararla, Hatay’ın Kadirli İlçesi’nde yer alan ve tescil edilen taşınmaz kültür varlığının koruma altına alındığı resmi olarak duyuruldu.