OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK

0
158

 
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi araştırma, öğretim, uzman, ve okutman kadrosuna toplam 16  görevli alacak.
Araştırma Görevlisi, İİBF Öğretim Görevlisi, Meslek Yüksek Okulları Öğretim Görevlisi, .Rektörlük Enformatik Bölümü Uzman, Rektörlük Yabancı Diller Bölümü Uzman, Rektörlük Okutman , Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevlisi  olmak üzere alınacak  görevlilerin bizat veya posta ile Üniversiteye müracaat etmeleri gerekmektedir.
Görevli alımlarında:
– 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
– Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten
(atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70, Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından(ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak,
Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulunun “4’lük Sistemin 100’lük Sisteme Dönüşüm Eşdeğerlilik Tablosu” esas alınacaktır.
Başvuruda istenen belgeler ;
– Başvuru Dilekçesi ,
– Özgeçmiş,
– Diploma (Lisans, varsa Yüksek Lisans, Doktora), (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).
– Transkript Belgesi (Lisans, varsa Yüksek Lisans, Doktora)
– Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi,
– Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi)
– ALES Belgesi,
– Yabancı Dil Belgesi, (KPDS ve ÜDS puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan
muadili bir puan almış olduklarını gösteren belge)
– Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,
Müracaatlar İlgili Fakülte Dekanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kuruma ulaşmış olması gerekmektedir.
 
Araştırma Görevlisi  …5 kişi
İİBF Öğretim Görevlisi 1 kişi
Meslek Yüksek Okulları Öğretim Görevlisi 4 kişi. (İki görevli Kadirli Meslek Yüksekokulunda görev alacaktır)
Rektörlük Enformatik Bölümü Uzman 1 kişi
Rektörlük Yabancı Diller Bölümü Uzman 2 kişi
Rektörlük Okutman 2 kişi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevlisi 1 kişi
Haber: Muzaffer Yüksel Kaya