TÜRKOĞLU’NDAN MECLİSE ÖNERGE

0
195

MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu Yayla sorunlarının çözülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) yazılı araştırma önergesi verdi.
Milletvekili Türkoğlu TBMM’ne verdiği önergede şunları kaydetti;
“Kültürümüzde yaylacılık, geçmişten beri süregelen ve zaman içinde şekil değiştirerek, Akdeniz iklim kuşağında yaşayan insanlarımızın yaz aylarında sıcaktan ve sivrisinekten uzaklaşmak için başvurdukları geleneksel nitelik kazanan bir olgudur. Yani yaylacılık bölge insanı için lüks değil bir ihtiyaç olmuştur. Yaz aylarında yaşanan bunaltıcı sıcaklar nedeniyle yöre halkı, nispeten daha serin ve kuru bir havaya sahip olan yaylalara yönelmekte, bu durum orman arazileri üzerinde kurulmuş olan yaylalara talebi arttırmakta ve beraberinde orman alanları üzerinde baskı oluşturmaktadır.
Osmaniye İlimiz, Doğu Akdeniz bölgesinde, Çukurova’nın doğuya uzanan son noktasında yer almakta olup, % 42 si ormanlarla kaplıdır. İlimizde ormanlık alanlarda yaylacılık, sıcak iklimin de bir sonucu olarak geleneksel bir yaşam biçimi olarak ortaya çıkmıştır. Osmaniye sınırları içerisinde 555 Ha orman alanı, yaylacılık geleneği altında yaklaşık 15 bin adet konut, kulübe ve baraka gibi yapılarla işgal edilmiştir. Yaylacılık yasal bir zemine oturtulmamış, olay bir sorun olarak gün geçtikçe büyümüş, karmaşık bir hal alarak çözümü güçleşerek günümüze kadar gelmiştir.
Ülkemizde yaylacılıkta en büyük problemlerin yaşandığı Osmaniye, Adana ve Mersin il sınırlarında orman içi ve bitişiğinde yüzlerce yayla merkezinde on binlerce yayla evleri bulunmakta ve yüz binlerce kişi bu yaylalardan istifade etmektedir. Buralara asfalt yol, elektrik, su, PTT, sağlık ocağı gibi tüm kamu yatırımları yapılmıştır. Bu süreçte orman teşkilatının binlerce vatandaşla mahkemelik olduğu bir gerçektir.
Bu olumsuz tablo her geçen gün, gerek dünyada ki küresel ısınmadan, gerekse de halkın sos yo ekonomik durumuna bağlı olarak artacağı aşikârdır.
Türkiye’de insanların yaralanmasına yönelik Yayla ve yaylacılık mevzuatı yoktur. Öncelikle anayasamızın 169 ve 170 maddesi çerçevesinde Yayla ve Yaylacılık Kanunu çıkartılmalıdır. Mevcut kanunlardaki mera, otlak ve yaylaklar da bu kanun kapsama alınmalıdır.
Bütün bu hususların uygulanabilirliği, sorunların giderilmesinde nelerin, hangi usullerle ele alınması gerektiği gibi konuların tespiti için meclis araştırması açılması uygun değerlendirilmektedir”