TÜRK EĞİTİM SEN BASIN AÇIKLAMASI

0
136

Türk Eğitim İlçe Temsilcisi Halim HALLAÇ ; DÖNÜŞTÜRÜLEN OKULLARLA İLGİLİ ISRARLI TAKİBİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ:
Türk Eğitim Sen İlçe Temsilcisi Halim HALLAÇ konuya ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı:
Bilindiği üzere konu hakkında öğretmen arkadaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine harekete geçen temsilciğimiz durumu değerlendirmiş, arkadaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için sendikal mücadele başlatmıştı.Özellikle konu meclis gündemine taşınmış,soru önergeleri ile konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’nın dikkati çekilmiş daha sonraki süreç içinde Kadirli içinde dönüştürülen liselerde çalışan öğretmenlere dilekçe verdirilerek ileriki günlerde mevzuattan doğan boşluk sebebiyle mağdur olmamaları için gerekli girişimler sürdürülmüştü.
Gelinen  nokta itibarıyla bakanlık yeni hazırladığı  öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı hazırlayarak sendikalardan konu hakkında görüş sormuştur.
İlgili taslağın 15.maddesine aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
EK MADDE-1 (1) Genel lise iken Anadolu lisesine dönüştürülen eğitim kurumları ile bünyesinde birden fazla program uygulanan kurumun bulunduğu  kurumlarda 10/08/1999 tarihli ve 23782 sayılı resmi gazetede  yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerin  Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde  alanlar itibarıyla öğretmen norm kadroları belirlendikten sonra kadroları bu eğitim kurumlarında olan öğretmenler, hizmet puanı en yüksek olandan başlamak suretiyle belirlenen bu norm kadrolarla ilişkilendirilir.
(2) Bu ilişkilendirme işleminden sonra belirlenen norm kadrodan fazla sayıda öğretmen bulunması durumunda   bu öğretmenler  norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası konumundaki  öğretmenler istemeleri halinde tercihleri dikkate alınarak o yerleşim yerindeki ya da il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan öncelikle Anadolu liseleri olmak üzere bunun mümkün olmadığı durumlarında da diğer eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar. Diğer eğitim kurumlarında alanlarında ihtiyaç bulunmayan öğretmenler, kadrolarının bulunduğu dönüştürülen eğitim kurumunda üç yıl süreyle norm kadro fazlası olarak bırakılır.Ders dağılımları norm kadro içinde yada norm kadro fazlası ayrımı yapılmadan ders bütünlüğü de dikkate alınarak  eşit şekilde yapılır.Üçüncü yılın sonunda norm kadro fazlalığının devam etmesi durumunda norm kadro fazlası öğretmenler hakkında bu yönetmeliğin 41 inci maddesinin 5 inci fıkrası hükümleri uygulanır.
(3) Dönüştürülen bu eğitim kurumlarında norm kadro fazlası öğretmen bulunması halinde fazlalık giderinceye kadar bu kurumlara öğretmen fazlalığı bulunan alandan atama yapılamaz.Norm kadro açığı oluşması halinde boşalan bu norm kadrolara norm kadro fazlası öğretmenler hizmet puanı en fazla olandan başlanmak suretiyle ilişkilendirilir.’’
 
Bu taslağın yönetmelik haline gelmesi halinde dönüştürülen okullarımızda ki öğretmenlerimizin sıkıntıları giderileceği kanaatini sendika olarak taşımaktayız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada üyelerimizden aldığımız gücümüzü yine üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması adına kullanmaya devam edeceğiz.
 
KAMU OYUNUN BİLGİSİNE ARZ OLUNUR.