KADİRLİ GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI MUZAFFER KAYA’NIN 24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI BİLDİRİSİ

0
132

24 Temmuz Türkiye Gazetecileri açısından çok önemli bir tarihtir. 24 Temmuz1908 yılında 2. meşrutiyetin ilanından sonra basılan gazeteler, sansür memurlarına gösterilmeden çıkarılmaya başlanmıştır. Türkiye’de gerçek gazeteciliğin miladı sayılan bu tarih, sonraları cumhuriyet döneminde basın bayramı olarak kutlanmaya başladı.
Demokrasinin yaşanması ve yaşatılması açısından çok önemli bir görev üstlenen gazeteciler halkın haber alma ve yayma özgürlüğü için tüm olumsuz koşullara rağmen mücadelesini sürdürmektedir. Güçlü tarafsız ve özgür bir basına sahip ülke, aynı zamanda insan hak ve hürriyetlerine bağlı demokratik bir hukuk devleti demektir.
Yaşadığımız çağda, gazete ve gazeteciliğin önemini kavramış eğitimli bir toplum olma yolunda, Kadirli’deki tüm kamu kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini, sanayici ve iş adamlarını, odaları ve sendikaları, gazetecilere ve gazetelere desteğe çağırıyorum.
Yaşadığı çevreye her türlü sosyo-ekonomik yatırımların gelmesinde ve tanıtımında öncülük eden yerel basının güçlenmesi,  o bölgenin güçlenmesi anlamına gelir.
Görsel, işitsel ve yazılı medyanın yaşadığı bölgedeki gücü, o yerin eğitimi, siyaseti, ekonomisi, turizmi, sporu,  kısacası o yörenin halkının gücü demektir
Basında sansürün kaldırılmasının 103. yılında Kadirli’li hemşerilerimin basın bayramını kutlar, her güçlüğe rağmen gazetecilik mesleğini yaşatmak ve devam ettirmek için çaba gösteren tüm gazeteci arkadaşlarıma bu önemli günde sevgi ve saygılarımı sunarım.