BAŞKAN TARHAN'DAN MÜKELLEFLERE ÖNEMLİ UYARI

0
135

Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, yeniden yapılandırmada Haziran ve Temmuz aylarında taksitlerini zamanında tam olarak ödemeyen vatandaşların, bu fırsattan yararlanma haklarını kaybetmemeleri için 3’üncü taksitlerini sürelerinde ödemeleri gerektiğini bildirdi.
Yeniden yapılandırmada üçüncü taksitin son ödeme tarihinin 30 Eylül olduğuna dikkati çeken Tarhan, vatandaşlara üçüncü taksitin ödenmesinde “son 3 gün” çağrısı yaptı.
Başkan Tarhan, 25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 sayılı Kanundan yararlanmak için mükelleflerin 31 Mayıs 2011 tarihine kadar vergi dairelerine başvurarak borçların yapılandırıldığını hatırlattı.
Kanuna göre, mükelleflerin tercihine göre yapılandırılan borçların, tamamının peşin ya da 6, 9, 12, 18 taksit seçeneklerinden birine göre ikişer aylık dönemler halinde ödenmesinin öngörüldüğünü belirten Tarhan, bu kapsamda yapılandırılan borçların birinci taksitinin Haziran ayında, ikinci taksitinin Temmuz ayında, üçüncü taksitinin de 30 Eylül 2011 tarihi mesai bitimine kadar ödenmesinin gerektiğini kaydetti.
“İKİDEN FAZLA TAKSİT İHLALİNDE, YENİDEN YAPILANDIRMA HAKKI KAYBEDİLECEK”
Kanunun getirmiş olduğu imkânlardan yararlanma şartlarından bir tanesinin de bir takvim yılında 2 taksitten fazla taksitin ihlal edilmemiş olması olduğuna dikkati çeken Başkan Tarhan , “ Ancak, bir takvim yılında ikiden fazla taksit ihlalinin yapılması halinde, 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir” uyarısında bulundu.
Dolayısıyla, 2011 yılında ödenmesi gereken Haziran ve Temmuz aylarına ilişkin taksitleri süresinde tam olarak ödememiş olan borçluların 30 Eylül 2011 Cuma günü akşamına kadar 3. taksiti süresinde ödemeleri halinde, 6111 sayılı Kanunun getirmiş olduğu imkânlardan yararlanma haklarının süreceğini söyledi. Su, Kira, Emlak ve Tabelada yapılan taksitlendirmeler konusunda vatandaşları son 3 gün kaldığını ifade eden Başkan Tarhan;
“HAKKINI KAYBEDENLER HACİZ DÂHİL HER TÜRLÜ İCRAİ İŞLEMLE TAKİP EDİLECEK”
Kanundan yararlanma hakkının kaybedilmesi halinde, ödenmeyen borç tutarlarının yapılandırma öncesi haline dönüşeceğine dikkati çeken Şimşek, bu alacakların gecikme zammı da uygulanmak suretiyle 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre haciz dâhil olmak üzere her türlü icrai işlemle takip edileceğini bildirdi.
Başkan Tarhan, “Sonuç itibarıyla, 6111 sayılı Kanunun getirmiş olduğu imkânlardan yararlanılabilmesi için taksitlerin zamanında tam olarak ödenmesi gerektiğinden özellikle Haziran ve Temmuz aylarında taksitlerini zamanında tam olarak ödemeyen mükelleflerimizin, son günü 30 Eylül 2011 tarihi olan 3. taksitlerini süresinde ödemeleri önem arz etmektedir” diye konuştu.