OKÜ Öğrettim Üyesi Karatepe’nin 75 Yıllık Gizemini Çözdü

Karatepe’nin birçok gizemi ve fenomen olan Krntryš gizemi 75 yıl sonra Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Faris Demir tarafından çözüldü.
Karatepe’nin fırtına tanrısı Hiyeroglif Luwice yazıtlarda Tarhunza Usanuwami (Çok Kutsanmış) ve Fenikece yazıtlarda anlamca örtüşmeyen Baal Krntryš olarak geçmekte olduğunu belirten OKÜ Dr. Öğr. Üyesi Faris Demir, çok kritik bir görev üstlenerek bu gizemli ifadenin gerçek anlamını yaptığı bildiri ile açıklamaya çalışmıştır.
Tarhunza Usanuwami (Çok Kutsanmış) ve Fenikece dillerin uzmanı olan birçok araştırmacı gizemli Krntryš epithetinin semitik asıllı etimolojisini reddetmiş, kabul görmeyen bir kent ismi veya bir sıfat önermiş ve derinlemesine analiz yapamadığı bilinmektedir.
OKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Faris , yaptığı çalışmada, tanrının ikonografik özelliklerini, Hiyeroglif Luwice ve Fenikece’nin yanısıra Hititçe, Akadca, Ugaritçe, Aramice, İbranice, Sümerce, Grekçe ve Latince epigrafik kanıtları titizlikle irdelemiş, farklı bir bakış açısıyla birçok konuya açıklık getirerek Krntryš birleşik isminin tahıl ve üzüm bahçesi ile ilişkili olduğunu tespit etti.
Dr. Öğretim Üyesi Faris Demir makalesinde, Anadolu’lu Geç Hitit Luwi tanrılarının Hellenistik ve Roma İmparatorluk dönemlerinde devam ettiğini belirtmesi de ilginç tespitler olarak yer almaktadır.
OKÜ FEF Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Faris Demir’in, Karatepe’nin birçok gizemi ve fenomen olan Krntryš gizemiyle ilgili yayınlanan makalesini aşağıdaki linkler aracılığı ile okuyabilirsiniz.

Gönderiyi paylaş