BAŞKAN TOPRAK’IN 10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJI

CHP Kadirli İlçe Kadın Kolları Başkanı Olcay Toprak, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Toprak, mesajında, temel insan hak özgürlükleri alanını salt sözleşme veya metinlerle sınırlamanın doğru olmadığını belirtti.
Dünya nüfusunun önemli bir çoğunluğunun beyannameye aykırı olarak insan hakları ihlallerine maruz kaldığını aktaran Toprak, şunları kaydetti:
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü İnsan haklarıyla insandır.
73 yıl önce bugün 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler (BM) Paris toplantısında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yayınlandı. İnsan Hakları maddeleri kapsar: Adalet, barış, can güvenliği, çocukluğunu yaşama, demokrasi, eşitlik, fırsat eşitliği, güvenli yaşam, Irkçılığı reddetme, insanlık onuru, kadın erkek eşitliği, laiklik, eğitim, okuma-yazma hakkı, özgürlük paylaşımı, sağlık, sevmek, sevilmek, temiz bir çevrede yaşama hakkı, umut, üretim hakkı, vicdan ve hürriyet hakkı, yurttaşlık hakkı.
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRİSİ
1. Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar. Akıl ve vicdan sahibidirler; birbirlerine karşı kardeşçe davranmalıdırlar.
2. Herkes ırk, renk, cins, din, siyasal ya da başka herhangi bir ayrılık gözetmeksizin, bildiride yazılı bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptir.
3. Yaşamak, özgürlük ve can güvenliği herkesin hakkıdır.
4. Hiç kimseye işkence, zulüm, onur kırıcı ceza ya da işlem uygulanamaz.
5. Yasalar önünde herkes eşittir.
6. Hiç kimse yasalara aykırı olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz, sürülemez.
7. Herkes davasının bağımsız bir mahkemede görülmesi hakkına sahiptir.
8. Herkesin özel hayatı, ailesi, konutu ve haberleşmesi yasayla korunmalıdır.
9. Evlilik çağına gelen her erkek ve kadın, hiçbir ırk, renk, din şartına bağlı olmaksızın evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir; aile, toplumun temel öğesidir. Toplum ve devlet tarafından korunma hakkına sahiptir.
10. Herkes mal ve mülk edinme hakkına sahiptir.
11. Herkesin düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğü vardır.
12. Herkesin çalışma, işini özgürce seçme ve işsizlikten kurtulma hakkı vardır.
13. Herkesin eğitim hakkı vardır, ilk eğitim parasızdır.
14. Kölelik ve kulluk yasaktır.
15. Herkes nerede olursa olsun yasalar çerçevesinde korunur.
16. Bütün insanlar Anayasaya uygun olarak yargı organına başvurma hakkına sahiptir.
17. Bir suç işlemekten sanık olan herkese, savunması için gerekli bütün haklar sağlanmaktadır.
18. Herkes dilediği devletin ülkesinde gezebilir, dilediği an terk edebilir veya ülkesine geri dönebilir.
19. Herkes işkence karşısında yabancı bir ülkeye kaçabilir. Kaçtığı ülkede kendisine “Sığınmış İnsan” muamelesi yapılmalıdır.
20. Her insan bir vatandaşlığa sahiptir.
21. Her insanın düşünce, inanç ve din özgürlüğü vardır.
22. Hiç kimse düşünce ve sözlerinden dolayı sorumlu tutulamaz.
23. Herkes toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. Hiç kimse
bir derneğe girmek için zorlanamaz.
24. Herkes doğrudan doğruya veya özgürce seçtiği temsilcilerle ülke yönetimine katılır.
25. Kişinin sosyal güvenliğe kavuşturulması, uluslar arası işbirliği ya da devletin kaynaklarına uygun olarak gerçekleştirilir.
26. Herkes dinleme, eğlenme, çalıştıktan sonra ücretli tatil yapma hakkına sahiptir.
27. Herkes güzel sanatların her dalında çalışmak ve bu çalışmalara katılmak hakkına sahiptir.
28. Bütün insanlar bu bildiride yazılı hak ve özgürlüklerin uygulanmasını sağlayacak bir sosyal düzeni hak etmiştir.
29. Herkes bu bildirideki maddelere uyulmasının gerekli olduğunu kabul eder.
30. Bu bildirinin hiç bir maddesinin, devlet, toplum ya da kişiler tarafından yok edilmesi için çalışma yapılamaz.
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle bir kez daha söylüyoruz: “Bu ülkede kimsenin hakkının yenmediği günler yakın. Tüm haksızlıkları telafi edip, adil düzeni inşa edeceğiz.” Dedi.
Yüksel İbicioğlu

Gönderiyi paylaş