KADİRLİ İLÇESİ HIFZISSIHHA MECLİSİ  KAYMAKAMLIK MAKAMINDA OLAĞANÜSTÜ TOPLANARAK AŞAĞIDAKİ KARARLAR  ALINMIŞTIR

Kadirli İlçesi Hıfzıssıhha Meclisi  1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince,  Kaymakam Ahmet ARIK Başkanlığında 05.01.2021 tarih ve saat: 10.00’da.

1.Koronavirüs ana bulaşma yolunun, virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklar olması nedeni ile ustura sakal tıraşı ve  bayan kuaförlerine ise cilt bakımı ve makyaj yapılması kısıtlanmıştı. İlçemizde covid-19  salgınının asgari seviyelerde seyretmesi üzerine pandemi kurallarına riayet ederek, maskeye ek olarak yüz-göz koruyucu kullanılarak ve hijyen konusunda azami özen gösterilmek şartı ile berberlerde ustura ile sakal tıraşı ve kuaförlerde makyaj ve cilt bakımı yapılmasına,

2.Konunun kolluk kuvvetleri tarafından takip edilerek, yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatlar Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Gönderiyi paylaş