1992 DOĞUMLULARIN 01-12 AĞUSTOSTA YOKLAMASI YAPILACAK

Kadirli ve Sumbas Askerlik Şubesi 1992 doğumlu ve daha yaşlı doğumluların son yoklaması 01-12 ağustos tarihlerinde yapılacağı bildirildi.
Kadirli Askerlik Şubesi Başkanı Personel Binbaşı Alaaddin Eşsiz yaptığı yazılı açıklamada 01-12 ağustos tarihlerinde Kadirli askerlik şubesi başkanlığında 1992 ve daha yaşlı doğumluların yoklamasının yapılacağını bildirdi.
Eşsiz yaptığı açıklamada ;
1.Bu yıl askerlik çağına giren 1992 doğumlular ile daha yaşlı doğumlu olup geçen yıllarda askerliklerini erteleten yükümlülerin son yoklamaları 01-12 Ağustos 2011 Tarihleri arasında Kadirli Askerlik Şubesi Başkanlığında yapılacaktır.
2.Son yoklama için yükümlüleri yanlarında getirmeleri gereken belgeler aşağıdadır.
a) Nüfus Cüzdanı.
b) Diploma veya tasdikname.
c) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf .
ç) Bonservis, sertifika veya kurs belgesi aslı ve fotokopisi
d) Sürücü belgesi ve fotokopisi.
e) Hastalık ve arızalanma ait rapor veya
tedavi belgelerinin aslı ve fotokopisi.
f) Verem savaş dispanserlerinden alınan verem
taraması sonuç belgesi.
g) Sınıflandırmaya esas ek bilgi formu(varsa).
3. Askerlik Şubesinde yükümlülerin, şubede mevcut adreslerine  son yoklama çağrı tebligatı çıkarılmamıştır. Son yoklamaya tabii yükümlülerin isim listeleri Köy ve Mahalle muhtarlarına gönderilmiş olup, tebligatlar TRT aracılığı ile yapılmaktadır.
4. Son yoklama için Askerlik Şubesine Başvurmayanlar 1111 Sayılı Askerlik kanunun ilgili maddelerine gör cezalı duruma düşeceklerinden konuya gerekli hassasiyet  göstermeleri menfaatleri icabıdır.

Gönderiyi paylaş