SUMBAS'TA ETİK HAFTASI KUTLAMASI

Sumbas’da “Etik Haftası” etkinlikleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele yönelik “Etik” temalı seminer düzenlendi.
25 Mayıs Etik Günü nedeni ile Sumbas’ta bir takım etkinlikler yapıldı. Bu etkinlikler kapsamında YİBO Toplantı Salonunda “Etik” temalı seminer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Cengiz Akdağ tarafından verildi.
Cengiz Akdağ, 25 Mayıs Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun kuruluş Kanunu’nun (5176 sayılı Kanun) kabul tarihidir. Etik değerlerin hatırlatılması, bir bilinç oluşturulması için de 25 Mayıs tarihi Etik Günü olarak kabul edilmiş, ülkemizde etik günü olarak kutlanmaktadır. Yine 25 – 31 Mayıs tarihleri arası da Etik haftası olarak kutlanmaktadır. Dedi.
Kamu yönetiminde etiğin, iyi yönetimin temel anahtarı olduğunu vurgulayan Akdağ, etik davranış kuralları ile yasalar arasında yakın bir ilişki olduğunu, yasaların kimi zaman düzenlemekte yetersiz kaldığı öznel durumları etik davranış kurallarının düzenlediğini söyledi.
Cengiz Akdağ konuşmasında; “Kamu görevlileri, idari sorumluluklarla bağlıdırlar. Bu sorumluluğun esası kamu görevinin, seçilmiş ya da atanmış olsun kişisel bir kazanç ya da çıkar sağlamak amacıyla kullanılamamasıdır. Vatandaşlar, kamu görevlilerinden ahlâkî ölçülere göre davranmalarını ve kamu yararına uygun hareket etmelerini beklemektedir. Kamu görevlileri aynı zamanda kamuoyu denetimine de tâbidir. Kamu görevlilerinin, görevlerini ifa ederken kamuoyunun denetimine tâbi olmaları, kamu hizmeti ifa etmelerinin doğal sonucu olarak kabul edilmektedir.
Bütün bunlar ışığında konu ile ilgili düzenleme yapılırken, kamu yönetiminde etik konusunda diğer ülkelerdeki kurumsal yapılar incelenmiş ve ülkemiz yönetim geleneği ile sosyo-ekonomik şartlarına uygun düşecek bir model üzerinde çalışılmıştır. Bu çerçevede, etik kültürün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi, etik ilkelerle ilgili bilincin arttırılması, farkındalık ve duyarlılık yaratılması amacıyla 25 Mayıs tarihi Etik Günü ve 25 Mayıs- 31 Mayıs tarihleri arası da Etik Haftası olarak kabul edilmiştir” dedi.
Etik Haftası nedeni ile Sumbas Binali Yıldırım Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, İlçedeki kurum müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel yoğun ilgi gösterdi.                            ADEM İNCE

Gönderiyi paylaş