SUMBAS SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ GENEL KURUL İLANI

Sumbas ilçesi Süt Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurul toplantısı 21/02/2018 günü saat 10:00’da aşağıdaki gösterilen adreste yapılacaktır, Çoğunluk Sağlanamadığı takdirde 2.Genel kurul Toplantısı 28.02.2018’te aynı yer ve saatte yapılacaktır.
GENEL KURULUN YAPILACAĞI YER: SUMBAS BELEDİYESİ DEVLET BAHÇELİ ÇOK AMAÇLI TOPLASNTI SALONU- SUMBAS/OSMANİYE
BİRLİĞİN ÜNVANI: Sumbas Süt Üreticileri Birliği
TELEFON NO:0328 784 8106 – 0537 670 7647
YAZIŞMA ADRESİ: Döğenli Mah.Hükümet Cad.No:61/F

SUMBAS SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Veysal BESEREK

GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama.
2- Divan teşekkülü
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunup, görüşülerek oylanması ve ibrası
5- 2017 yılı kesin hesaplarının görüşülmesi ve ibrası
6- 2018 yılı tahmini bütçe ve çalışma programlarının görüşülerek oylanması, ibrası ve fasıllar
arasında aktarma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi
7- Tüzel ve gerçek kişiler için Üyelik giriş aidatı ve yıllık aidatın belirlenmesi (5200 sayılı Kanuna
istinaden; Birlik üyeleri, giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür. Giriş aidatı ile
yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde
onundan az, yarısından fazla olamaz. Giriş aidatı alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Giriş
aidatı ve yıllık aidat miktarları, belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre Yönetim
Kurulunun teklifi ile Genel Kurul tarafından belirlenir. )
8- Birlik Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı
ücretlerinin ve Şehir içi, şehir dışı ve yurtdışı yolluklarının, brüt veya net olarak tespiti.
9- T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 10.01.2018 tarih ve E.79547 sayılı olur ile
hazırlanan Üretici Birlikleri tüzüğünün görüşülmesi ve birlik tüzük değişikliğinin oylanması ve
karara bağlanması,
10- Birliğe borçlu üyelerin durumunun görüşülmesi, alacakların tahsili için Yönetim Kuruluna yetki
verilmesi,
11- Birlik Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
12- Merkez Birliği Temsilcisinin 1 asil 1 yedek olarak ismen açıkça belirlenmesi.
13- Dilek Temenniler
14- Kapanış. İD: 24

Bu haber toplam 60 defa okunmuştur...

Hazırlayan: Murat Akdeniz